Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 421 - 450 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 07/06/2023
Π.χ., 07/06/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
5 168 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ.- Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ (... Δημοτικό Συμβούλιο Τρί, 10/04/2012 περισσότερα
5 175 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
2 66 ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ 6/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
3 91 ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 431/2013 Α.Δ.Σ.... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2014 περισσότερα
22 343 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 13/08/2018 περισσότερα
25 419 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 26/09/2018 περισσότερα
8 261 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
10 340 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΛ-ΚΑΛΥΒΙΑ) Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
11 266 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΙΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 19/06/2013 περισσότερα
8 161 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Λ. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/04/2013 περισσότερα
4 39 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΑΛΥΤΡΩΤΩΝ ΠΑΤΡΙΔΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/01/2013 περισσότερα
27 429 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/10/2018 περισσότερα
5 59 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
16 438 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ -ΚΕΤΕΚ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
18 524 ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
15 392 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
17 477 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΄ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΥΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
17 270 ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/06/2018 περισσότερα
15 242 ΠΕΡΙ ΄ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 23/05/2018 περισσότερα
8 123 ΠΕΡΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 72906/22-10-17 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 22/03/2018 περισσότερα
16 369 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα
4 162 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΙ». Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
13 345 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
13 333 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/09/2014 περισσότερα
13 269 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
9 246 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
8 257 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΡΓΟΥ ΄ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/06/2014 περισσότερα
8 202 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 27/04/2017 περισσότερα
1 25 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΓΙΑΤΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
16 392 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Β... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα

Σελίδες