Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 451 - 480 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 23/06/2024
Π.χ., 23/06/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
24 531 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 04/12/2017 περισσότερα
2 52 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
8 267 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/06/2014 περισσότερα
18 422 Τροποποίηση σύστασης πενταμελούς επιτροπής Διαχείρισης του Υποέργου 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
4 178 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
24 392 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 10/09/2018 περισσότερα
7 202 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 17/05/2019 περισσότερα
17 381 ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΄ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα
23 627 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΓΙΑΤ Ο ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 15/12/2016 περισσότερα
11 303 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄¨ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
4 41 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΄ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΥΠΑΤΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/01/2013 περισσότερα
10 308 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
19 480 Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικης Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών ΔΕ Υπάτης» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
3 61 Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι». Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
8 228 ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
16 329 Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης ΄παρέλαση 28ης Οκτωβρίου΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
3 99 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/02/2016 περισσότερα
11 154 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, του έργου:«αποπεράτωση 3ου ορόφου δημαρχείου» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
14 201 Έγκριση υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
8 121 Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης». Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
5 123 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
16 447 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ -ΚΕΤΕΚ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
4 66 ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΜΙΚΡΕΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 16/02/2015 περισσότερα
13 324 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΤΑΜΑΡΙΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/09/2014 περισσότερα
15 401 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
3 101 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/02/2017 περισσότερα
13 282 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΄ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
19 380 ΕΓΚΡΙΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/09/2017 περισσότερα
21 609 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) - ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 09/12/2016 περισσότερα
10 331 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/06/2016 περισσότερα

Σελίδες