Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 541 - 570 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 01/12/2023
Π.χ., 01/12/2023
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
2 6 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 51/2018 και 1/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/01/2019 περισσότερα
2 21 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Παρ, 12/02/2016 περισσότερα
2 13 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Παρ, 15/03/2013 περισσότερα
2 17 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/01/2016 περισσότερα
2 19 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΠΑΖΑΝΗ Γ. ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 23/01/2012 περισσότερα
2 91 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ -... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 11 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Α.Κ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.56/2012 ΑΔΣ ΄ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 4 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΒΕΡΓΑΣ Θ.) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 16/01/2017 περισσότερα
2 13 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. -ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/01/2018 περισσότερα
2 88 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 14 Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
2 22 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ Κ.Χ. ΤΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 65 ΠΕΡΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ESCROW ACCOUNT) ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 58 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 29 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΚΑΖΑΣΗΣ Ι.) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 11/02/2013 περισσότερα
2 5 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Παρ, 17/02/2017 περισσότερα
2 7 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/01/2012 περισσότερα
2 38 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΟΤΗΤΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 81 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ,΄ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ-ΠΑΖΑΡΙΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 2 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΄ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964΄ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 26/01/2018 περισσότερα
2 10 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΠΑΚΟΣ Ι. ) Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 25/01/2018 περισσότερα
2 70 ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Δ.Ε. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 16 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Παρ, 12/02/2016 περισσότερα
2 18 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 33259/25-06-2009 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 09/02/2012 περισσότερα
2 12 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/01/2016 περισσότερα
2 14 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 23/01/2012 περισσότερα
2 86 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 51 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 284/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 37 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) «Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/01/2020 περισσότερα

Σελίδες