Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 631 - 660 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 04/03/2024
Π.χ., 04/03/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςφθίνουσα ταξινόμηση Επιλογές
8 104 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΝΤΑΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 08/06/2012 περισσότερα
8 99 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑ ξΑΝΘΗ) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 08/06/2012 περισσότερα
8 105 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ Ο.Ε.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 08/06/2012 περισσότερα
8 100 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 08/06/2012 περισσότερα
8 95 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ZIAΚΑ ΕΛΕΝΗ) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 08/06/2012 περισσότερα
8 106 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ( ΝΤΑΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 08/06/2012 περισσότερα
8 101 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΕΪΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 08/06/2012 περισσότερα
8 96 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (DIPLAS SANTA του ION) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 08/06/2012 περισσότερα
8 107 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ(ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ Ο.Ε.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 08/06/2012 περισσότερα
8 102 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΩΤΣΗ ΕΛΕΝΗ) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 08/06/2012 περισσότερα
8 97 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (DIPLAS SANTA του ION) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 08/06/2012 περισσότερα
26 190 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/06/2012 περισσότερα
26 191 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/06/2012 περισσότερα
26 186 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΑΛΥΤΡΩΤΩΝ ΠΑΤΡΙΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/06/2012 περισσότερα
26 192 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΔΩΝ" Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/06/2012 περισσότερα
26 187 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΡΑΤΣΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/06/2012 περισσότερα
26 193 ΑΡΣΗ ΔΙΑΤΑΓΉΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 588/2009 ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/06/2012 περισσότερα
26 188 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/06/2012 περισσότερα
26 194 ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 15/11 ΔΙΑΤΑΓΉΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 598/2009 ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/06/2012 περισσότερα
26 189 ΔΕΣΜΕΥΣΗ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/06/2012 περισσότερα
27 195 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΗΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/06/2012 περισσότερα
27 201 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/06/2012 περισσότερα
27 196 ΕΚ ΝΕΟΥ 2η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/06/2012 περισσότερα
27 202 ΑΡΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 591/27-10-2009 Α.Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ 64614/24-12-2009... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/06/2012 περισσότερα
27 197 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/06/2012 περισσότερα
27 198 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/06/2012 περισσότερα
27 199 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/06/2012 περισσότερα
27 200 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/06/2012 περισσότερα
10 88 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 21/06/2012 περισσότερα
10 89 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΑΚΟΥ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 21/06/2012 περισσότερα

Σελίδες