Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 721 - 750 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 20/04/2024
Π.χ., 20/04/2024
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
2 21 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Ι.) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 11/02/2013 περισσότερα
2 66 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 17 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Γ. ΔΡΟΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 16/01/2017 περισσότερα
2 79 ΑΡΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ 1ης ΠΑΡΟΔΟΥ, ΟΔΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ,ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΦΑΝΟΥ ,ΔΗΜΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 26 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛ.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 06/02/2015 περισσότερα
2 10 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 4 Επικύρωση απολογισμού 2019 του κληροδοτήματος «Ξανθής Θεοδωράκου» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
2 38 Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση των... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/01/2020 περισσότερα
2 82 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 5 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΝΤΖΟΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ) Τοπικά Συμβούλια Πέμ, 25/01/2018 περισσότερα
2 27 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ ΄ (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 94/10) Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 20 Συγκρότηση επιτροπών Α. παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
2 54 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 98 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 44 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΙΤΣΙΟΣ Π.) Τοπικά Συμβούλια Παρ, 19/02/2016 περισσότερα
2 15 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/01/2016 περισσότερα
2 43 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 70 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 48 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΄ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΜ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 12 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/01/2019 περισσότερα
2 58 ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 12 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Κ. ΑΛΥΦΑΝΤΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 23/01/2012 περισσότερα
2 96 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
2 61 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 2 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ Π.Υ. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΣ 2012 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
2 12 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΤΣΗ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 16/01/2017 περισσότερα
2 12 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 856/09-01-2017 ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/01/2017 περισσότερα
2 74 ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ (ΑΡΘ.8 ΠΑΡ.3Α ΤΟΥ Ν.4269/2014 (... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 11 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Α.Κ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.56/2012 ΑΔΣ ΄ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 32 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΟΔΗΜΟΥ Δ) Τοπικά Συμβούλια Δευ, 11/02/2013 περισσότερα

Σελίδες