Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 721 - 750 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 20/04/2024
Π.χ., 20/04/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
11 256 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΠΤΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 19/06/2013 περισσότερα
6 78 Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ) Π.Ε.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/04/2020 περισσότερα
19 451 Παραχώρηση χώρου για την στέγαση και τη λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης και Υποστήριξης... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
3 32 Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων για την συμμετοχή στις Γενικές... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
4 123 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Α.Ε.Ι. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/03/2019 περισσότερα
18 386 Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
21 514 Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ. και ειδικότερα στην... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
5 63 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
6 127 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ- ΚΕΤΕΚ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/03/2013 περισσότερα
2 68 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 – ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
3 100 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΔΙΑΣΗΜΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 13/03/2019 περισσότερα
18 531 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΄ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Τ.Δ.... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
17 484 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
22 345 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 13/08/2018 περισσότερα
31 555 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
25 421 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 26/09/2018 περισσότερα
15 235 ΕΓΚΡΙΣΗ- ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 23/05/2018 περισσότερα
12 201 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 20/04/2018 περισσότερα
16 259 ΕΓΚΡΙΣΗ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 31/05/2018 περισσότερα
4 29 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΠΙΛΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ) Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
27 563 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΠΕΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
16 385 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΥΛΟΣ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΥΚΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
19 380 ΕΓΚΡΙΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/09/2017 περισσότερα
16 330 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/08/2017 περισσότερα
9 223 ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
6 160 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΥΠΟΔΟΜΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
8 179 (4η) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΛ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 27/04/2017 περισσότερα
24 651 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
23 631 ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 15/12/2016 περισσότερα
15 485 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΑΠΕ -ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΟΥ : ΄ΟΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/09/2016 περισσότερα

Σελίδες