Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 841 - 870 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 22/07/2024
Π.χ., 22/07/2024
Συνεδρίασηαύξουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
43 466 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
43 386 Περί Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06) Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 περισσότερα
43 477 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/11/2018 περισσότερα
43 534 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
43 521 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/11/2016 περισσότερα
43 634 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ Η ΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 2Η ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2015 περισσότερα
43 718 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
43 650 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2015 περισσότερα
43 461 ΄Εγκριση της αριθμ. 46/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
43 381 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - Κατάρτιση όρων διακήρυξης, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 περισσότερα
43 340 ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/10/2012 περισσότερα
43 472 ΈΓΚΡΙΣΗ Η MH 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/11/2018 περισσότερα
43 529 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
43 516 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/11/2016 περισσότερα
43 702 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
42 319 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2012 περισσότερα
42 615 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2015 περισσότερα
42 376 Έγκριση ή μη 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
42 335 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2012 περισσότερα
42 508 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/10/2017 περισσότερα
42 631 ΔΕΣΜΕΥΣΗ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2015 περισσότερα
42 467 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 29/10/2018 περισσότερα
42 438 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 454 Έγκριση γνωμοδότησης για τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 44072/29-10-2019 σύμβασης για την προμήθεια... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 394 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/10/2013 περισσότερα
42 314 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2012 περισσότερα
42 610 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2015 περισσότερα
42 371 Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «2ο Φεστιβάλ Ακαδημιών Συλλόγων Στίβου». Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
42 330 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2012 περισσότερα
42 694 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/12/2014 περισσότερα

Σελίδες