Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 841 - 870 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 16/06/2024
Π.χ., 16/06/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
4 21 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/01/2013 περισσότερα
1 35 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΡΟΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΥΧΝΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
3 80 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΜΙΧΑΗΛ & ΓΑΒΡΙΗΛ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/02/2017 περισσότερα
18 409 Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 15 στρεμμάτων περίπου στην θέση «Λογγά» της Τ.Κ. Ροδωνιάς... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
4 150 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΙΤΣΑΣ" Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
5 164 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΄ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/04/2019 περισσότερα
9 213 ΚΗΡΥΞΗ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΗΣ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΖΗΡΟΣ ΙΚΕ».ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 26/06/2019 περισσότερα
2 70 ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Δ.Ε. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
15 487 ΈΓΚΡΙΣΗ 3ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ « ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΥΠΑΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/09/2016 περισσότερα
2 90 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
8 157 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/04/2013 περισσότερα
1 38 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/01/2014 περισσότερα
13 403 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 16 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ Σ,ΤΗΝ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΕΘΝΙΚΟ» ,... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/08/2016 περισσότερα
7 202 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/04/2015 περισσότερα
8 217 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 11/05/2015 περισσότερα
29 507 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2018 περισσότερα
34 587 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ –Γ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
5 181 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ΄΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
10 330 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
9 215 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2017». Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
31 547 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «10ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΄ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CLOUD΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
25 413 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΛΟΥΚΑ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 26/09/2018 περισσότερα
6 152 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
7 171 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 10/04/2017 περισσότερα
18 540 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
13 299 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
16 383 ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΓΕΜΕΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
17 493 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (12η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
12 193 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (392 /2017 Α.Δ.Σ.) Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 20/04/2018 περισσότερα
13 346 ΠΕΡΙ ΟΡΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 07/08/2015 περισσότερα

Σελίδες