Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 91 - 120 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 29/09/2023
Π.χ., 29/09/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
5 83 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
4 149 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
17 495 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
1 36 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
3 95 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤοΣΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/02/2016 περισσότερα
16 366 ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 67232/19-09-2013 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 02/10/2013 περισσότερα
29 475 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2018 περισσότερα
11 262 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 19/06/2013 περισσότερα
31 515 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘ/ΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
27 461 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/10/2018 περισσότερα
3 83 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2014 περισσότερα
16 405 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
12 325 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/07/2012 περισσότερα
6 140 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
3 93 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓOY ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/02/2017 περισσότερα
17 394 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα
11 270 ΔΙΑΘΕΣΗ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
12 321 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 186... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 24/07/2015 περισσότερα
16 428 ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΘ/ΔΑΣ Α.Ε. - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
11 131 Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Λαμιέων για την περίοδο 2020-2023 (Α’ Φάση). Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
15 382 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
19 466 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λαμιέων , οικονομικού έτους 2020 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
3 47 Α΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2020 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
18 401 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
16 315 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» και Δήμου Λαμιέων... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
4 137 ΕΓΚΡΙΣΗ 5ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ««ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ –Γ ΦΑΣΗ Α)... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/03/2019 περισσότερα
2 81 ΠΕΡΙ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
7 247 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ " Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
1 1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ AGROTICA Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2012 περισσότερα
5 167 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τρί, 10/04/2012 περισσότερα

Σελίδες