Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 91 - 120 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 18/04/2024
Π.χ., 18/04/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
7 141 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 12/04/2013 περισσότερα
17 372 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2019 ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα
6 107 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α΄ ΚΑΠΗ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/03/2013 περισσότερα
6 223 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 120/2016 Α.Δ.Σ.- ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/04/2016 περισσότερα
17 249 Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/09/2020 περισσότερα
13 353 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ - Γ ΦΑΣΗ Α)ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/09/2014 περισσότερα
4 168 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
14 363 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 14/09/2012 περισσότερα
21 485 ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Η ΜΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/11/2015 περισσότερα
16 437 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ -ΚΕΤΕΚ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
9 231 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
5 69 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΆΡΙΘΜ. 39/2018 ΑΔΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/02/2018 περισσότερα
15 391 ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
5 188 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/04/2019 περισσότερα
4 54 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
19 373 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ Η ΜΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/09/2017 περισσότερα
1 23 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.ΆΜΠΛΙΑΝΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
8 191 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗ , ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΣΕ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 27/04/2017 περισσότερα
5 80 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΥΛΙΑΝΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
4 97 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΑΛΩΤΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 16/02/2015 περισσότερα
18 410 Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 29 στρεμμάτων στην θέση «Σχολικό» του οικισμού Καρυάς της... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 503 ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 10/12/2014 περισσότερα
16 318 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/08/2017 περισσότερα
9 214 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 26/06/2019 περισσότερα
16 469 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ.... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
9 290 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/06/2012 περισσότερα
16 342 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 02/10/2013 περισσότερα
7 210 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
11 238 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 19/06/2013 περισσότερα
18 534 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα

Σελίδες