Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10381 - 10410 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 30/06/2024
Π.χ., 30/06/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
38 452 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 191/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ -ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/09/2017 περισσότερα
46 497 Ειδίκευση πίστωσης προμήθειας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2020 περισσότερα
50 576 Έγκριση του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
29 212 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ « ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» -... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 25/07/2019 περισσότερα
34 288 Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/10/2019 περισσότερα
46 559 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/11/2016 περισσότερα
31 372 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/07/2017 περισσότερα
35 360 Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «Ποδηλατικός Αγώνας – Ανάβαση στη διαδρομή Θερμοπύλες –... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
42 447 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 94/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
32 284 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/09/2013 περισσότερα
6 48 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/02/2019 περισσότερα
17 127 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 03/05/2019 περισσότερα
33 350 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 4 στύλους και 4 απλά ΦΣ (... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
22 194 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΜΑΝΤΗΛΑ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/06/2013 περισσότερα
26 189 ΔΕΣΜΕΥΣΗ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/06/2012 περισσότερα
17 109 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
10 66 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/03/2013 περισσότερα
17 150 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/05/2013 περισσότερα
43 511 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 35/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/11/2016 περισσότερα
8 78 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7462/23-2-2018 (Α.Δ.Α. : ΩΞΓ5ΩΛΚ-ΝΦ9) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/02/2018 περισσότερα
49 649 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ Η ΜΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 20/11/2017 περισσότερα
54 720 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 494/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ-... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/12/2017 περισσότερα
19 256 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2015 περισσότερα
13 180 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν. 10 ΦΑΝ. ΠΛΕΙΟΔ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3 ΤΜΗΜ.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/04/2015 περισσότερα
18 236 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2015 περισσότερα
1 6 Αποδοχή ή μη δωρεάς Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/01/2012 περισσότερα
12 108 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ/ΣΗ ΠΕΡΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
37 410 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/09/2018 περισσότερα
44 489 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»ΠΡΟΫΠΟΛ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 12/11/2018 περισσότερα
15 178 Περί «Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/04/2020 περισσότερα

Σελίδες