Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10591 - 10620 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 30/06/2023
Π.χ., 30/06/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
25 419 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ ΄ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 20/06/2014 περισσότερα
22 153 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ" Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/05/2012 περισσότερα
40 298 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/09/2012 περισσότερα
25 292 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/06/2017 περισσότερα
27 323 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
26 253 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/07/2013 περισσότερα
21 232 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/05/2017 περισσότερα
39 414 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 96/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαμίας – Παραπομπή της... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
45 484 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 430/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/11/2020 περισσότερα
5 46 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/02/2016 περισσότερα
5 77 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 3 αγροτεμαχίου έκτασης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
30 325 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου, μετά από προδικαστική απόφαση- καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
8 118 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 17/03/2016 περισσότερα
31 250 Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από παγία προκαταβολή Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/09/2019 περισσότερα
40 337 Eξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της «8ης χορωδιακής συνάντησης Επτανήσιων Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
45 415 Μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α 1604/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
50 563 Εξειδίκευση πίστωσης για την τοποθέτηση 1 μετρητή ΦΟΠ Νο 2.0 στην Κοινότητα Νέου Κρικέλλου (στην... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
23 256 Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών-... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
12 89 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/03/2019 περισσότερα
24 173 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/06/2019 περισσότερα
2 9 ΕΓΚΡΙΣΗ ‘Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/01/2019 περισσότερα
37 410 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/09/2018 περισσότερα
44 489 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»ΠΡΟΫΠΟΛ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 12/11/2018 περισσότερα
28 365 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2015 περισσότερα
9 173 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/03/2014 περισσότερα
36 454 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
7 93 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
45 559 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/10/2017 περισσότερα
39 461 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
5 36 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/02/2013 περισσότερα

Σελίδες