Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10621 - 10650 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 25/03/2023
Π.χ., 25/03/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
48 590 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΥΑΣ ΤΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/12/2016 περισσότερα
5 72 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 3/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
45 410 Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης έτους 2020 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
51 583 Ορισμός μελών ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/12/2020 περισσότερα
39 331 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «Επισκευή Αυλείου Χώρου 11ου Δημοτικού Σχολείου»... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/11/2019 περισσότερα
46 503 Τροποποίηση – διόρθωση της αρίθ.378/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το έργο: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2020 περισσότερα
31 243 Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α84/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/09/2019 περισσότερα
42 453 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
41 505 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/10/2016 περισσότερα
23 166 ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 313/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/06/2019 περισσότερα
35 365 Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξη... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
43 649 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2015 περισσότερα
33 425 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ( ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΗΣ 853/... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 02/09/2016 περισσότερα
11 81 ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 164/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/03/2019 περισσότερα
33 355 Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , του έργου: «Κατασκευή Στεγάστρου στην... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
42 618 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2015 περισσότερα
28 373 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 29/07/2016 περισσότερα
1 1 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/01/2019 περισσότερα
8 137 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2014 περισσότερα
21 233 Eισήγηση έγκρισης χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων ορφανοτροφείων Λαμίας, «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
40 571 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Σ.Α.Τ.Α. ΣΧΟΛΕΙΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
6 79 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2014 περισσότερα
37 518 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2015 περισσότερα
23 318 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/06/2016 περισσότερα
17 238 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/05/2016 περισσότερα
36 328 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/10/2013 περισσότερα
43 481 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/11/2018 περισσότερα
32 429 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ,... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2015 περισσότερα
25 238 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/07/2013 περισσότερα
36 401 ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/09/2018 περισσότερα

Σελίδες