Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10651 - 10680 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 29/11/2023
Π.χ., 29/11/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
46 560 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΝΦΙΑ - Φ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/11/2016 περισσότερα
44 405 Ορισμός μελών Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
39 326 Εξειδίκευση πίστωσης για την παράθεση δείπνου στα πλαίσια του επιστημονικού συνεδρίου «Τοπική... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/11/2019 περισσότερα
27 201 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/06/2012 περισσότερα
15 128 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/04/2013 περισσότερα
18 121 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
29 218 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΜΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 25/07/2019 περισσότερα
11 77 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/04/2013 περισσότερα
19 138 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/05/2019 περισσότερα
49 643 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛ. 7.... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 20/11/2017 περισσότερα
8 121 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 17/03/2016 περισσότερα
33 425 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ( ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΗΣ 853/... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 02/09/2016 περισσότερα
19 208 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 18/05/2018 περισσότερα
28 373 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 29/07/2016 περισσότερα
11 128 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2018 περισσότερα
46 578 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ–ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΣΕ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
25 329 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 232 /2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/07/2016 περισσότερα
42 498 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/10/2017 περισσότερα
37 458 ΑΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 467/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/09/2016 περισσότερα
18 249 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Δ.Σ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/05/2016 περισσότερα
20 175 ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2013 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/06/2013 περισσότερα
35 324 ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΣΤΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/09/2013 περισσότερα
44 474 ΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Λαμιέων Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
38 435 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/09/2017 περισσότερα
39 425 Διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω *των ορίων- Έγκριση... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
30 357 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/07/2017 περισσότερα
38 397 Τρόπος εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2020 περισσότερα
5 69 Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 40 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3694 / 28-01-2019, 3697 / 28-01-2019, 3695 / 28-01-2019 , 3696 / 28-01-... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 04/02/2019 περισσότερα
26 244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/07/2013 περισσότερα

Σελίδες