Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10711 - 10740 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 28/03/2023
Π.χ., 28/03/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
9 115 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/03/2015 περισσότερα
33 299 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/09/2013 περισσότερα
6 76 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 20/02/2015 περισσότερα
23 209 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου, 3ου, 4ου. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΈΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/06/2013 περισσότερα
2 17 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/01/2015 περισσότερα
15 126 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/04/2013 περισσότερα
39 630 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ΄ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/11/2014 περισσότερα
38 615 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΌΠΟΥ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 05/11/2014 περισσότερα
6 46 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/02/2013 περισσότερα
9 122 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/03/2020 περισσότερα
24 413 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/06/2014 περισσότερα
2 39 Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/01/2020 περισσότερα
52 629 Εγκριση γνωμοδότησης για τροποποίηση της με αριθ. πρωτ.: 54328/31-12-2019 : σύμβασης για την... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 28/12/2020 περισσότερα
49 404 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/12/2012 περισσότερα
42 376 Έγκριση ή μη 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
49 549 Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2020 περισσότερα
34 289 ΄Εγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/10/2019 περισσότερα
43 469 Έγκριση 1ου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
20 384 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 348/14 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/05/2014 περισσότερα
29 212 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ « ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» -... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 25/07/2019 περισσότερα
39 411 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 3 στύλους και 3 απλά ΦΣ (... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
16 304 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
17 127 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 03/05/2019 περισσότερα
6 47 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/02/2019 περισσότερα
30 321 Έγκριση 4ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
43 338 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/10/2012 περισσότερα
50 554 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 3ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
23 252 Εξειδίκευση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας με θέμα: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
35 258 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΥΤΑ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΡΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ -... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 24/08/2012 περισσότερα
17 199 Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 περισσότερα

Σελίδες