Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10711 - 10740 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 26/11/2022
Π.χ., 26/11/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
27 324 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΟ ΑΓΟΝΩΝ ΦΑΝΕΡΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
25 292 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/06/2017 περισσότερα
46 366 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 10α ΘΕΣΗ ΧΕΙΒΑΔΑΡΙΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/11/2012 περισσότερα
21 232 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/05/2017 περισσότερα
18 192 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/04/2017 περισσότερα
13 128 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/03/2017 περισσότερα
16 197 Εγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/05/2020 περισσότερα
40 295 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1605/23-07-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/09/2012 περισσότερα
10 126 Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/03/2020 περισσότερα
29 215 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/07/2012 περισσότερα
20 135 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ -ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/05/2012 περισσότερα
3 30 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
10 55 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΛΑΔΙΚΟΥΣ ΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/02/2012 περισσότερα
47 567 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 565/2016 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΑΥ) Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/12/2016 περισσότερα
43 644 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 10,4... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2015 περισσότερα
42 613 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2015 περισσότερα
8 101 Έγκριση Πρακτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2020 περισσότερα
40 492 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 16 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 19/10/2016 περισσότερα
1 18 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 29... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
52 608 Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Οικονομική Επιτροπή Δευ, 28/12/2020 περισσότερα
40 566 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 39ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
40 356 Έγκριση 3ου πρακτικού ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού – κατακύρωση σύμβασης της... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
48 528 Εξειδίκευση πίστωσης για την μετατόπιση παροχών στην πλατεία Πάρκου Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2020 περισσότερα
37 513 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2015 περισσότερα
27 360 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (6η) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 22/07/2016 περισσότερα
32 268 ‘Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα οδού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
26 191 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ–ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ –ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/07/2019 περισσότερα
37 390 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
15 106 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 15/04/2019 περισσότερα
22 305 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/06/2016 περισσότερα

Σελίδες