Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10711 - 10740 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 04/03/2024
Π.χ., 04/03/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
5 84 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΙΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
8 179 (4η) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΛ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 27/04/2017 περισσότερα
18 495 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 363/2014 ΑΔΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟN ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 10/12/2014 περισσότερα
2 97 ΕΓΚΡΙΣΗ 5ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
16 461 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ΄ (ΑΡΙΘ.... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
12 172 Επικαιροποίηση της κατηγοριοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λαμιέων (193/2018 Α.Δ.Σ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
1 17 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 627/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2012 περισσότερα
11 280 ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Κυρ, 07/09/2014 περισσότερα
7 241 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 17-19 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
4 158 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
5 161 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τρί, 10/04/2012 περισσότερα
17 248 Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/09/2020 περισσότερα
2 27 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ ΄ (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 94/10) Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
2 50 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2015 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
18 531 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΄ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Τ.Δ.... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
1 12 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
11 146 Κατανομή ωρών για άρδευση από τη βρύση «Γιαννίτσαρη» της Κοιν. Υπάτης για την αρδευτική περίοδο... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
17 484 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
19 369 ΠΕΡΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/09/2017 περισσότερα
8 113 Μη έκδοση άδειας λειτουργιάς Δ΄ παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
27 432 ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/10/2018 περισσότερα
13 286 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/09/2014 περισσότερα
5 177 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ» ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΩΝ 68... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/04/2019 περισσότερα
24 396 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018», ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 10/09/2018 περισσότερα
1 12 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 1/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Ε.Ε. ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ (Ο.Ε.Υ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
6 128 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
19 472 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΕ Κ.Χ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
2 92 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
16 356 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΄ΤΣΑΛΤΑΚΗ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 02/10/2013 περισσότερα
23 373 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ν. ΒΡΑΧΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/08/2018 περισσότερα

Σελίδες