Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 121 - 150 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 04/10/2022
Π.χ., 04/10/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
1 24 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 88/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΄ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/01/2014 περισσότερα
5 169 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΤΚ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
4 112 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 16/02/2015 περισσότερα
18 395 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 21/10/2013 περισσότερα
2 40 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
13 291 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
18 509 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 5ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 10/12/2014 περισσότερα
10 211 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Ω.Λ. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/05/2013 περισσότερα
16 475 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
8 146 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2013 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/04/2013 περισσότερα
13 325 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/09/2014 περισσότερα
19 390 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/09/2017 περισσότερα
5 94 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΤΑΜΑΡΙΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 71 Μίσθωση κτιρίων για θέματα σχολικών μονάδων Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/03/2020 περισσότερα
16 339 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΙ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/08/2017 περισσότερα
2 7 Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του κληροδοτήματος «Κων/νου Μουστάκα» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
8 247 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/06/2014 περισσότερα
16 353 Παράταση προθεσμίας του έργου «ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
4 158 ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
18 438 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 349/2019 ΑΔΣ και λήψη νέας περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
14 302 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΧΓΟΥ 2018 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 28/08/2019 περισσότερα
9 230 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
5 192 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/04/2019 περισσότερα
1 27 ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
8 185 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ΤΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 27/04/2017 περισσότερα
5 114 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΊΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/03/2017 περισσότερα
24 655 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
16 376 ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΜΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
23 634 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ -... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 15/12/2016 περισσότερα
9 296 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ" Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/06/2012 περισσότερα

Σελίδες