Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 121 - 150 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 25/07/2024
Π.χ., 25/07/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
9 233 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
18 436 Περί σύστασης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «συντήρηση αγροτικής οδοποιίας δε Λαμίας... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
16 350 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
3 110 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΑΛΥΤΡΩΤΩΝ ΠΑΤΡΙΔΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2014 περισσότερα
2 83 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΩΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
8 189 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 27/04/2017 περισσότερα
17 385 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ & ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα
14 300 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 28/08/2019 περισσότερα
8 147 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/04/2013 περισσότερα
6 83 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ. 298/2017 ΑΔΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/02/2018 περισσότερα
4 4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
31 537 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
12 312 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 24/07/2015 περισσότερα
24 390 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ΄ Κ.Δ.Β.Μ.-ΝΕΑ ΦΑΣΗ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 10/09/2018 περισσότερα
16 210 Έγκριση σύναψης σύμβασης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς το Δήμο... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
4 130 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
12 183 ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ Δ.Λ. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIFIFOREUROPE (WIFI4EU) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ WIFI,... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 20/04/2018 περισσότερα
2 50 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
16 426 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
15 380 ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ «... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
6 118 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/03/2013 περισσότερα
8 261 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/06/2014 περισσότερα
5 64 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
4 172 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
10 313 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
8 233 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΤΟΥΣ 2016 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
5 114 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΊΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/03/2017 περισσότερα
24 656 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ,ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
23 636 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 15/12/2016 περισσότερα
18 540 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα

Σελίδες