Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 181 - 210 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 24/06/2024
Π.χ., 24/06/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
43 468 Έγκριση γνωμοδότησης για ενδικοφανή προσφυγή αναφορικά με τη διαγωνιστική διαδικασία για την... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
43 463 Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
43 458 Εγκριση 5ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια :... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
43 469 Έγκριση 1ου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
43 464 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
19 256 Έγκριση χορήγησης βραβείων αριστείας μαθητών 3ου ΓΕΛ-ΜΟΥΣΤΑΚΙΟΥ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ»... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/10/2020 περισσότερα
19 257 Καθορισμός τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/10/2020 περισσότερα
19 255 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/10/2020 περισσότερα
42 441 Καθορισμός τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019- Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 436 Περί πρακτικής άσκησης ενός φοιτητή Τ.Ε.Ι. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 452 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 447 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 94/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 442 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 98/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 437 Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 453 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 448 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 93/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 443 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 84/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 438 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 454 Έγκριση γνωμοδότησης για τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 44072/29-10-2019 σύμβασης για την προμήθεια... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 449 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 99/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 444 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 96/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 439 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος - εισήγηση... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 455 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμό -Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - Κατάρτιση όρων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 450 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου . Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 445 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 83/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 440 Διαγραφή οφειλών «Π.Α.Ε. ΛΑΜΙΑ» λόγω συμψηφισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ.3752/2018... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 435 Υποβολή πρότασης στο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» -Υ.Π.ΕΝ. στην Πρόσκληση «Χρηματοδότηση διεξαγωγής... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 451 Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
42 446 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 95/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
40 426 Αλλαγή χώρου διεξαγωγής συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Οικονομική Επιτροπή Δευ, 12/10/2020 περισσότερα

Σελίδες