Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 241 - 270 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 26/03/2023
Π.χ., 26/03/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
11 279 ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Κυρ, 07/09/2014 περισσότερα
8 248 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/06/2014 περισσότερα
4 159 ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
2 25 Ορισμός δημοτικών συμβούλων σε επιτροπές αξίας κάτω των 5.870,00 € Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
16 409 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Τ.Ε.Ι. (ΓΚΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
19 442 Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο: «Κατασκευή... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
12 329 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/07/2012 περισσότερα
21 505 Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική Συνέλευση... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
7 249 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
18 376 Έγκριση Ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
5 169 ΠΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. - ΚΕ.Τ.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ (... Δημοτικό Συμβούλιο Τρί, 10/04/2012 περισσότερα
4 112 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/03/2019 περισσότερα
2 89 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΥΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
1 45 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
1 9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2012 περισσότερα
2 56 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΄ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2019΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
13 281 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡ. 9/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΚ ΔΕΛΦΙΝΟΥ, 10/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
10 250 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 29/05/2017 περισσότερα
16 216 Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
34 580 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΣΘΗΚΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
29 499 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «1ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΑΜΠΛIΑΝΙΤΩΝ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2018 περισσότερα
25 405 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 26/09/2018 περισσότερα
1 19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
31 538 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΣΚΑΜΝΟΣ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΟΙΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
1 20 ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
8 218 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 11/05/2015 περισσότερα
7 202 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/04/2015 περισσότερα
5 181 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ΄΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
6 123 ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ – ΤΑΜΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΤΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/03/2013 περισσότερα
2 52 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα

Σελίδες