Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 31 - 60 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 07/10/2022
Π.χ., 07/10/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
7 101 Παράταση προθεσμίας έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ –Γ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
11 234 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 527/17-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 19/06/2013 περισσότερα
27 465 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/10/2018 περισσότερα
16 360 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΄ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/08/2017 περισσότερα
31 518 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
8 169 ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΖΑΜΑΛΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/04/2013 περισσότερα
13 274 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
6 102 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/03/2013 περισσότερα
7 116 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 05/03/2018 περισσότερα
4 20 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/01/2013 περισσότερα
8 156 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : « ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 22/03/2018 περισσότερα
13 209 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΗΝ HELEXPO 2018 Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 03/05/2018 περισσότερα
18 504 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
4 67 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΑ) Ή... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
17 457 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
1 12 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΙΛΑΤΟΣ Κ.- ΤΣΙΑΡΑΣ Θ.-... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
21 410 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/10/2017 περισσότερα
18 511 ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
21 512 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ- ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/11/2015 περισσότερα
13 423 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/08/2016 περισσότερα
19 444 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
16 399 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΠΗ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
12 319 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) MINI BUS" Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/07/2012 περισσότερα
7 239 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ -... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
8 268 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
5 159 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΙΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 2012 Δημοτικό Συμβούλιο Τρί, 10/04/2012 περισσότερα
2 79 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
11 310 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
4 115 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ,ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
8 223 ΠΕΡΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙOΥ, ΤΑΦΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 11/05/2015 περισσότερα

Σελίδες