Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 31 - 60 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 01/12/2022
Π.χ., 01/12/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
49 544 Σύνταξη του σχεδίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Λαμιέων –... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2020 περισσότερα
30 413 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/09/2015 περισσότερα
27 362 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ. ΡΟΔΩΝΙΑΣ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 22/07/2016 περισσότερα
43 464 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
39 406 Σύνταξη έκθεσης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2019 - Εισήγηση στο Δ.Σ.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
25 328 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/07/2015 περισσότερα
24 314 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 150 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/06/2015 περισσότερα
23 307 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 87/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΝΑΚΛΗΣΗ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ) Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/06/2016 περισσότερα
28 304 Ανάκληση της αριθ. 268/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/07/2020 περισσότερα
11 239 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/04/2014 περισσότερα
17 227 ΔΕΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/05/2016 περισσότερα
22 247 Μετάθεση προθεσμιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/06/2020 περισσότερα
17 222 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/05/2015 περισσότερα
7 121 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
14 192 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/04/2016 περισσότερα
5 63 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΑΠΟΜΆΚΡΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
10 141 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/03/2016 περισσότερα
34 312 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/09/2013 περισσότερα
24 222 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ Τ.Κ.... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/07/2013 περισσότερα
3 39 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΄ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΥΤΑ΄ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 04/02/2015 περισσότερα
4 42 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/02/2016 περισσότερα
43 698 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
17 139 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/05/2013 περισσότερα
15 181 Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού: «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΥΣΗΣ (... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
40 654 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/11/2014 περισσότερα
9 59 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/03/2013 περισσότερα
35 550 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
28 438 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/07/2014 περισσότερα
50 411 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/12/2012 περισσότερα
5 81 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 3 αγροτεμαχίου έκτασης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα

Σελίδες