Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 91 - 120 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 15/08/2022
Π.χ., 15/08/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
31 532 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΡΑΠΗ Κ. , ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ, ΣΕ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
8 197 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΦΡΑΤΗ (ΔΗΜ/ΚΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 27/04/2017 περισσότερα
24 384 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 10/09/2018 περισσότερα
12 176 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 20/04/2018 περισσότερα
2 52 ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Υ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 13/02/2017 περισσότερα
1 3 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
6 82 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/02/2018 περισσότερα
23 646 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 15/12/2016 περισσότερα
17 239 Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και του... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/09/2020 περισσότερα
14 195 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στους : α΄ παιδικό σταθμό, β΄ παιδικό σταθμό, βρεφονηπιακό σταθμό ,... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
18 502 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Κ.Χ. ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
11 147 Παράταση χρόνου ταφής Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
13 414 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Ι.Ε.Κ. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/08/2016 περισσότερα
8 114 Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στο Δήμο... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
10 339 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
8 259 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
21 500 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/11/2015 περισσότερα
4 106 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 772,48 ΣΤΟΝ κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΤΡ. ,ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
19 432 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
2 52 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ,ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
1 14 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3/2015 Α.Δ.Σ. ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
16 349 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Τ.Ε.Ι. (ΖΑΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 02/10/2013 περισσότερα
11 245 ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 19/06/2013 περισσότερα
11 298 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε.ΚΑΙ 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
8 180 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/04/2013 περισσότερα
8 211 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 11/05/2015 περισσότερα
7 195 ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/04/2015 περισσότερα
6 113 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/03/2013 περισσότερα
5 174 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
4 31 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ :΄ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/01/2013 περισσότερα

Σελίδες