Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10651 - 10680 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 11/12/2023
Π.χ., 11/12/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
34 524 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
28 372 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2015 περισσότερα
30 474 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/07/2014 περισσότερα
23 297 ΠΑΡΟΧΉ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2015 περισσότερα
9 113 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/03/2015 περισσότερα
19 156 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/05/2013 περισσότερα
6 74 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 20/02/2015 περισσότερα
39 631 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ΄ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/11/2014 περισσότερα
38 616 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ -... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 05/11/2014 περισσότερα
46 500 Αποδοχή ένταξης της πράξης «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2020 περισσότερα
50 579 Υποβολή τροποποιημένου αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ. και... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
35 363 Περί Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
42 450 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου . Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
26 285 Έγκριση πρακτικού για τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 29656/19-7-2019 σύμβασης για την προμήθεια: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/07/2020 περισσότερα
33 353 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την βελτίωση βατότητα οδών για την απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
14 177 Επανυποβολή εισήγησης για απ ευθείας ανάθεση σε νομικό σύμβουλο, λόγω της εκ παραδρομής μη... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
21 232 Εγκριση ΄Εκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
5 81 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 3 αγροτεμαχίου έκτασης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
40 341 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από παγία προκαταβολή Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
1 2 Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια βασιλόπιτας για τις ανάγκες εθιμοτυπικής κοπής... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
25 177 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 24/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/06/2019 περισσότερα
32 253 Προέλεγχος απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
2 13 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ « ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Α.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/01/2019 περισσότερα
37 416 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/09/2018 περισσότερα
44 495 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 12/11/2018 περισσότερα
31 360 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ -... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/08/2018 περισσότερα
28 204 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/06/2012 περισσότερα
18 124 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ977 ΣΤΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
20 224 ΆΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 329/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ–ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/05/2018 περισσότερα
8 41 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 15/02/2012 περισσότερα

Σελίδες