Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10651 - 10680 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 07/02/2023
Π.χ., 07/02/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
44 491 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ , ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 12/11/2018 περισσότερα
17 210 Εγκριση πρακτικού Ι διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
42 688 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/12/2014 περισσότερα
37 411 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/09/2018 περισσότερα
31 355 ΈΓΚΡΙΣΗ H MH ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/08/2018 περισσότερα
36 579 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 35 ΣΤΡ. ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/10/2014 περισσότερα
22 246 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/06/2018 περισσότερα
34 528 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
30 478 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/07/2014 περισσότερα
19 216 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 18/05/2018 περισσότερα
12 136 ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ , ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/03/2018 περισσότερα
6 45 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/02/2018 περισσότερα
11 251 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ΄ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/04/2014 περισσότερα
17 348 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ- KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/05/2014 περισσότερα
7 133 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΄ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
12 268 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/04/2014 περισσότερα
52 694 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 04/12/2017 περισσότερα
6 75 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2014 περισσότερα
48 614 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/11/2017 περισσότερα
35 324 ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΣΤΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/09/2013 περισσότερα
25 234 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2013 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/07/2013 περισσότερα
46 585 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ -ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ (ΨΗΦΙΣΗ ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
42 505 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 116/21-3-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/10/2017 περισσότερα
40 486 ΈΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/09/2017 περισσότερα
36 406 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 34ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ 35ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 10/08/2017 περισσότερα
18 151 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/05/2013 περισσότερα
11 71 ΛΗΞΙΠΡΌΘΕΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/04/2013 περισσότερα
20 225 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/05/2017 περισσότερα
51 423 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΟΣΜΟΥ :΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 20/12/2012 περισσότερα
12 121 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα

Σελίδες