Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10651 - 10680 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 07/12/2023
Π.χ., 07/12/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
12 122 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
41 306 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/10/2012 περισσότερα
33 369 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 27/08/2018 περισσότερα
23 176 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Κ.Χ. Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/05/2012 περισσότερα
5 49 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
16 96 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/04/2012 περισσότερα
30 329 Έγκριση 2ου Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
17 208 Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
24 260 Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
4 52 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/02/2015 περισσότερα
13 158 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού (2ου ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
49 403 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/12/2012 περισσότερα
6 42 ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 785/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/02/2019 περισσότερα
50 549 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
35 437 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΝΕΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/09/2016 περισσότερα
30 391 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΜΕΝΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ) - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/08/2016 περισσότερα
3 23 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΙΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 4ο... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
43 523 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΚΑΤΑΤΑΓΡΑΦΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
40 563 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
37 510 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2015 περισσότερα
48 529 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού με τοποθέτηση 7 απλών Φ/Σ (Προμήθειας... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2020 περισσότερα
17 182 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/05/2018 περισσότερα
38 392 (α) Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων, της παροχής υπηρεσίας πλύσης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2020 περισσότερα
39 626 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/11/2014 περισσότερα
10 102 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2018 περισσότερα
38 611 ΔΕΣΜΕΥΕΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 05/11/2014 περισσότερα
16 329 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ΄ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
8 150 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2014 περισσότερα
11 243 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/04/2014 περισσότερα
5 65 Σύσταση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων του Δήμου Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα

Σελίδες