Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10651 - 10680 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 27/01/2023
Π.χ., 27/01/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
3 51 Παράταση χρόνου ταφής Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
19 469 Λύση Σύμβασης και Επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης της Κοινοπραξίας... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
16 318 318Α : Καθορισμός Περιβαλλοντικού Φορέα -318Β :Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
8 231 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 11/05/2015 περισσότερα
18 403 Έγκριση χορήγησης βραβείων αριστείας μαθητών 3ου ΓΕΛ-ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ - «κληροδότημα Κ.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
12 173 Μεταφορά του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού από ΧΥΤΑ Λαμίας προς Παλαιοχώρι» από το πρόγραμμα ‘’... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
4 139 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ :΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/03/2019 περισσότερα
5 157 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/04/2019 περισσότερα
2 83 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΩΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
18 534 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΑΚ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 10/12/2014 περισσότερα
15 373 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ) ΄ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
13 350 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/09/2014 περισσότερα
19 371 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/09/2017 περισσότερα
19 316 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/07/2018 περισσότερα
23 354 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/08/2018 περισσότερα
16 320 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΈΤΟΣ-... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/08/2017 περισσότερα
27 432 ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/10/2018 περισσότερα
8 272 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/06/2014 περισσότερα
4 183 ΕΓΚΡΙΣΗ 6ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΤΑΜΑΡΙΩΝ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
16 353 ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΝΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 02/10/2013 περισσότερα
3 96 ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)ΕΝΤΟΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2014 περισσότερα
9 211 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (ΠΕΡΙΠ.1Δ ΑΡΘΡΟ 174 Ν.3463/06) Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
11 249 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 19/06/2013 περισσότερα
17 271 ΘΕΩΡΗΣΗ -ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/06/2018 περισσότερα
7 166 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΄ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 1964΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 10/04/2017 περισσότερα
15 242 ΠΕΡΙ ΄ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 23/05/2018 περισσότερα
6 146 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΄ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΛ΄ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
8 184 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/04/2013 περισσότερα
8 123 ΠΕΡΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 72906/22-10-17 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 22/03/2018 περισσότερα
3 98 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓOY ΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/02/2017 περισσότερα

Σελίδες