Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10741 - 10770 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 06/02/2023
Π.χ., 06/02/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
41 508 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ) Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/10/2016 περισσότερα
33 428 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 02/09/2016 περισσότερα
28 376 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 29/07/2016 περισσότερα
14 110 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν12 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
5 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜ. ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΓΑΛΑΝΕΪΚΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/02/2013 περισσότερα
10 126 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 102/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/03/2015 περισσότερα
23 321 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/06/2016 περισσότερα
7 87 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/03/2015 περισσότερα
17 241 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΕΓΓΡΑΦΕΙΣΑΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/05/2016 περισσότερα
2 28 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/01/2015 περισσότερα
49 393 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΌΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ΄ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/12/2012 περισσότερα
7 75 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΨΗΦΙΣΗΣ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/03/2016 περισσότερα
40 641 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/11/2014 περισσότερα
5 50 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/02/2016 περισσότερα
11 138 Eγκριση και υπογραφή συμβάσεων χρήσης ηλεκτρονικής τραπεζικής με τις τράπεζες που τηρούνται... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/03/2020 περισσότερα
42 327 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2012 περισσότερα
33 247 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/07/2012 περισσότερα
23 167 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.101/17-04-2012 ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ -... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/05/2012 περισσότερα
26 424 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/06/2014 περισσότερα
15 87 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/03/2012 περισσότερα
2 7 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/01/2012 περισσότερα
16 315 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
9 113 Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης: «ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΜΙΛΑΕΙ» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/03/2020 περισσότερα
1 30 Σύσταση επιτροπής για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων ανάδειξης των μελών των επιτροπών των... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
42 367 Έγκριση πρόσληψης δυο (2) υποψήφιων δικηγόρων για πρακτική άσκηση στο τμήμα νομικής υπηρεσίας του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
33 280 Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/10/2019 περισσότερα
28 203 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/07/2019 περισσότερα
16 118 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY - EΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/04/2019 περισσότερα
5 38 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 04/02/2019 περισσότερα
50 545 ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 17/12/2018 περισσότερα

Σελίδες