Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10771 - 10800 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 07/10/2022
Π.χ., 07/10/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
43 700 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ-ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
18 152 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/05/2013 περισσότερα
11 72 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/04/2013 περισσότερα
35 552 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
28 440 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/07/2014 περισσότερα
51 424 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 55/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 20/12/2012 περισσότερα
5 64 Κατακύρωση ή μη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείου του Κέντρου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
44 402 Έγκριση του 1ου Πρακτικού (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών και... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
50 575 Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου: «ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
39 323 Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση ημερίδας με θέμα : «Πρόληψη και διαχείριση αισθηματικών... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/11/2019 περισσότερα
46 495 Λογιστική τακτοποίηση εσόδων – εξόδων κληροδοτημάτων–ΕΝΦΙΑ –ΦΟΡΟΥ εισοδήματος χρήσης 2019 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2020 περισσότερα
16 330 ΑΠΟΔΟXΗ Ή ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
42 445 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 83/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
21 158 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/05/2019 περισσότερα
10 73 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7914/22-2-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/03/2019 περισσότερα
33 347 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 3 στύλους και 3 απλά ΦΣ (... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
37 284 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/09/2012 περισσότερα
25 278 Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 02/07/2020 περισσότερα
28 204 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/06/2012 περισσότερα
20 225 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 28/05/2020 περισσότερα
18 124 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ977 ΣΤΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
47 597 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/11/2017 περισσότερα
9 44 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ" Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/02/2012 περισσότερα
42 517 ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/10/2017 περισσότερα
43 473 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/11/2018 περισσότερα
37 418 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 408/2017 ΑΠΟΦ. Ο.Ε. - ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/08/2017 περισσότερα
29 342 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/07/2018 περισσότερα
27 329 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
25 299 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/07/2018 περισσότερα
25 297 ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/06/2017 περισσότερα

Σελίδες