Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10831 - 10855 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 19/08/2022
Π.χ., 19/08/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
15 171 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/04/2018 περισσότερα
18 259 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/05/2016 περισσότερα
25 325 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/07/2015 περισσότερα
24 311 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/06/2015 περισσότερα
9 80 ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕ Α.Κ. 375/... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 05/03/2018 περισσότερα
11 148 ΕΓΚΡΙΣΗ ΄Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/04/2016 περισσότερα
56 734 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΟ ΑΓΟΝΩΝ ΦΑΝΕΡΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 29/12/2017 περισσότερα
55 721 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 21/12/2017 περισσότερα
7 93 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 51 / 2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/03/2016 περισσότερα
49 649 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ Η ΜΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 20/11/2017 περισσότερα
10 136 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/03/2015 περισσότερα
7 97 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/03/2015 περισσότερα
3 36 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΥ)... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 04/02/2015 περισσότερα
40 651 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/11/2014 περισσότερα
2 1 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Τρί, 29/03/2016 περισσότερα
Ορισμός Αντιδημάρχων Απόφαση Δημάρχου Παρ, 29/09/2017 περισσότερα
Ορίζουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λαμιέων, με θητεία από 06/09/2019... Απόφαση Δημάρχου Παρ, 06/09/2019 περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου Πέμ, 31/07/2014 περισσότερα
Ορισμός εντεταλμένων Απόφαση Δημάρχου Παρ, 29/09/2017 περισσότερα
Ορίζουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους, ως Εντεταλμένους Συμβούλους (αμισθί Αντιδημάρχους) του Δήμου... Απόφαση Δημάρχου Παρ, 06/09/2019 περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου Δευ, 04/08/2014 περισσότερα
Ορίζουμε Αθανάσιο Ντούζγο του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ... Απόφαση Δημάρχου Παρ, 06/09/2019 περισσότερα
4 4           4η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Τετ, 05/02/2020 περισσότερα
5 Απόφαση έγκρισης  εκδήλωσης  για την ημέρα της Γυναίκας  στις   8... Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Τετ, 12/02/2020 περισσότερα
2                 ... Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Τετ, 27/11/2019 περισσότερα

Σελίδες