Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10831 - 10855 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 24/09/2022
Π.χ., 24/09/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
46 729 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 31/12/2015 περισσότερα
43 661 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2015 περισσότερα
42 630 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2015 περισσότερα
41 593 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 37/2014 ΚΑΙ 277/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/11/2015 περισσότερα
41 509 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/10/2016 περισσότερα
40 583 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
33 429 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 02/09/2016 περισσότερα
38 530 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΠΑΙΔΙΚΕΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2015 περισσότερα
28 377 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 29/07/2016 περισσότερα
32 441 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2015 περισσότερα
29 395 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 21/08/2015 περισσότερα
23 322 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/06/2016 περισσότερα
17 242 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/05/2016 περισσότερα
20 272 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/06/2015 περισσότερα
2 1 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Τρί, 29/03/2016 περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου Δευ, 04/08/2014 περισσότερα
Ορίζουμε Αθανάσιο Ντούζγο του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ... Απόφαση Δημάρχου Παρ, 06/09/2019 περισσότερα
Ορισμός Αντιδημάρχων Απόφαση Δημάρχου Παρ, 29/09/2017 περισσότερα
Ορισμός εντεταλμένων Απόφαση Δημάρχου Παρ, 29/09/2017 περισσότερα
Ορίζουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λαμιέων, με θητεία από 06/09/2019... Απόφαση Δημάρχου Παρ, 06/09/2019 περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου Πέμ, 31/07/2014 περισσότερα
Ορίζουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους, ως Εντεταλμένους Συμβούλους (αμισθί Αντιδημάρχους) του Δήμου... Απόφαση Δημάρχου Παρ, 06/09/2019 περισσότερα
5 Απόφαση έγκρισης  εκδήλωσης  για την ημέρα της Γυναίκας  στις   8... Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Τετ, 12/02/2020 περισσότερα
2                 ... Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Τετ, 27/11/2019 περισσότερα
4 4           4η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Τετ, 05/02/2020 περισσότερα

Σελίδες