Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 121 - 150 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 08/12/2022
Π.χ., 08/12/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
27 331 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ. 25... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/07/2018 περισσότερα
27 318 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
25 288 ΈΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/07/2018 περισσότερα
43 343 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 150 ΣΤΡ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΧΕΙΒΑΔΑΡΙΑ"... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/10/2012 περισσότερα
20 226 ΆΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 335 / 2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/05/2017 περισσότερα
35 263 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ : "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 24/08/2012 περισσότερα
18 186 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 116/2017 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΝΑΚΛΗΣΗ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/04/2017 περισσότερα
25 183 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΗΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/06/2012 περισσότερα
17 187 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/05/2018 περισσότερα
17 103 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
12 122 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
10 107 AΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2018 περισσότερα
6 23 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/02/2012 περισσότερα
3 24 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2 ΑΓΟΝΩΝ ΦΑΝ. ΠΛΕΙΟΔ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Δ. Χ. ΣΤΟΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
2 8 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/01/2018 περισσότερα
51 665 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 27/11/2017 περισσότερα
46 561 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/11/2016 περισσότερα
45 719 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
43 638 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 10,4... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2015 περισσότερα
42 607 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 2η ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2015 περισσότερα
40 486 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 38/2016 ΤΑΚΤΙΚΗ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 19/10/2016 περισσότερα
39 560 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
37 507 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2015 περισσότερα
27 354 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2016 (EIΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Δ.Σ.) Οικονομική Επιτροπή Παρ, 22/07/2016 περισσότερα
30 420 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 570/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.-ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/09/2015 περισσότερα
22 299 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/06/2016 περισσότερα
26 334 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΜΙΧΑΗΛ & ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.610,64€ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 15/07/2015 περισσότερα
17 219 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/05/2016 περισσότερα
14 184 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/04/2016 περισσότερα
19 249 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2015 περισσότερα

Σελίδες