Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 151 - 180 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 25/09/2022
Π.χ., 25/09/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
8 136 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 22/03/2018 περισσότερα
5 115 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/03/2017 περισσότερα
4 47 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
24 656 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ,ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
23 635 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 15/12/2016 περισσότερα
19 553 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ -ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 10/11/2016 περισσότερα
15 487 ΈΓΚΡΙΣΗ 3ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ « ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΥΠΑΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/09/2016 περισσότερα
21 492 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/11/2015 περισσότερα
13 403 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 16 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ Σ,ΤΗΝ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΕΘΝΙΚΟ» ,... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/08/2016 περισσότερα
19 424 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕΡ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
10 328 ΕΓΚΡΙΣΗ 6ΟΥ Α.Π.Ε ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΛ-ΚΑΛΥΒΙΑ) Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
8 248 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
14 367 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 5ο-7ο-11ο-8ο-22ο... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/08/2015 περισσότερα
11 290 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 9/4/2015 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΝΤΑΛΛΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
16 364 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 02/10/2013 περισσότερα
10 259 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 05/06/2015 περισσότερα
11 260 ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2013 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 19/06/2013 περισσότερα
9 255 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
7 187 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/04/2015 περισσότερα
5 166 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5*5 ΣΤΟ ΔΔ ΣΤΑΥΡΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
1 3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
4 109 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ :... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 16/02/2015 περισσότερα
6 128 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ (... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/03/2013 περισσότερα
2 37 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
5 63 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
18 506 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΦΩΝΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 10/12/2014 περισσότερα
18 530 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΄ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
16 472 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΖΕ ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ -ΑΛΩΝΙΑ-... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
17 483 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
16 347 Περί «Επέκτασης φωτισμού– μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ οδών και Κ.Χ. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα

Σελίδες