Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 211 - 240 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 08/12/2022
Π.χ., 08/12/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
1 23 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
4 16 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/01/2013 περισσότερα
18 500 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
23 520 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 09/12/2015 περισσότερα
17 453 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
19 452 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
2 28 Παράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
19 445 Ορισμός μελών συγκρότησης σχολικής εφορείας Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Λαμίας, για... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
21 508 Χρήση του υπ ΄αριθμ. ΚΗΗ 7077 λεωφορείου για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021 - 2022 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
18 379 Ανάκληση υπ.αριθ.319/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Ορισμός μελών του... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
4 115 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/03/2019 περισσότερα
13 338 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
1 48 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
2 59 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΟΙΚ. 2/6748/... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
16 395 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
12 315 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/07/2012 περισσότερα
8 231 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 11/05/2015 περισσότερα
7 235 ΕΓΚΡΙΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
5 155 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τρί, 10/04/2012 περισσότερα
2 75 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ" Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
16 219 Γ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2020. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
34 583 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
29 502 ΠΕΡΙ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ– ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΟΔΩΝ ΚΑΙ Κ.Χ.» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2018 περισσότερα
25 408 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 55,3 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ» ΤΗΣ Τ.Κ. Ν.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 26/09/2018 περισσότερα
18 534 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΑΚ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 10/12/2014 περισσότερα
31 541 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
24 393 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 10/09/2018 περισσότερα
15 373 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ) ΄ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
13 297 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
13 350 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/09/2014 περισσότερα

Σελίδες