Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων

Προβολή 91 - 120 από 4213
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 02/12/2023
Π.χ., 02/12/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
12 165 Συγκρότηση Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 164 Καθορισμός ύψους τελών εμποροπανήγυρης για το έτος 2020 και εφεξής Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 163 ΄Εγκριση Κανονισμού Οργάνωσης και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Δήμου Λαμιέων Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 162 Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρων του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας στον «Εξωραϊστικό-... Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 161 Τροποποίηση της αριθ. 203/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί “ορισμού υπευθύνων υπαλλήλων για τους... Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 160 Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 159 Έγκριση δημιουργίας Τουριστικής Χάρτας του Δήμου Λαμιέων Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 158 Αποδοχή παραχώρησης χωρίς αντάλλαγμα, χώρου από την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας για τη διεξαγωγή της... Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 157 Ανάκληση της αριθμ. 142/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί : Αποκατάστασης... Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
12 156 έγκριση της αριθ. 4/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΄συνδέσμου ύδρευσης Ο.Τ.Α. Ν. Φθιώτιδας από πηγές... Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
11 155 Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι». Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 154 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, του έργου:«αποπεράτωση 3ου ορόφου δημαρχείου» Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 153 Παράταση προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου» Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 152 Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 151 Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ... Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 150 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ... Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 149 Mετατόπιση δικτύου ΟΤΕ στα πλαίσια του έργου : ΄Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας΄ Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 148 Ανάκληση της αριθμ. 87/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 147 Παράταση χρόνου ταφής Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 146 Κατανομή ωρών για άρδευση από τη βρύση «Γιαννίτσαρη» της Κοιν. Υπάτης για την αρδευτική περίοδο... Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 145 Πρόσληψη υδρονομέα στην Κοινότητα Λυγαριάς, για την αρδευτική περίοδο 2020 Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 144 Καθορισμός νέων χώρων λειτουργίας παράλληλων υπαίθριων αγορών του Ν. 4497/2017 (Α΄171), σε... Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 143 Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 142 Λήψη απόφασης για το έργο: Αποκατάσταση μαρμαροεπενδύσεων υφιστάμενου ηρώου... Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 141 Αυτεπάγγελτη μετατόπιση περιπτέρου πλ. Πάρκου Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 140 Κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 139 Παραχώρηση κοινοτικού ακινήτου (αποθήκης) στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Ανθήλης «Σύλλογος... Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 138 Έγκρισης χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων ορφανοτροφείων Λαμίας, «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Α.... Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 137 Συμπλήρωση – τροποποίηση της αριθ. 369/2019 απόφασης του Δ.Σ. “περί ορισμού Αντιδημάρχου και... Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
11 136 Περί Αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων... Τετ, 24/06/2020 περισσότερα

Σελίδες