Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης έτους 2019

Προβολή 1 - 9 από 9
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
4 33 EΓΚΡΙΣΗ H MH ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -... Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
4 32 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 57 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ... Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
4 31 ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
4 30 ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜ. 2008/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ... Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
4 29 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
4 28 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ... Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
4 27 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
4 26 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 3ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
4 25 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 115/13-3-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δευ, 28/01/2019 περισσότερα