Δημόσιες Υπηρεσίες

Προβολή 1 - 86 από 86
Α/Α Τίτλοςαύξουσα ταξινόμηση Δημοτική ενότητα
1 Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Φθιώτιδας Δ.Ε. Λαμίας
2 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
3 Τ.Σ.Α. Υποκ/μα Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
4 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Δ.Ε. Λαμίας
5 Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων ειδικών σχολείων & τάξεων ΑΜΕΑ ΠΕ Φθιώτιδος Δ.Ε. Λαμίας
6 Στρατολογικό Γραφείο Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
7 ΣΕΠΕ Δ.Ε. Λαμίας
8 Πυροσβεστικό κλιμάκιο Αργυροχωρίου Δ.Ε. Υπάτης
9 Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
10 Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Δ.Ε. Λαμίας
11 Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
12 Περιφερειακό Ιατρείο Υπάτης Δ.Ε. Υπάτης
13 Περιφερειακό Ιατρείο Σταυρού Δ.Ε. Λαμίας
14 Περιφερειακό Ιατρείο Μοσχοχωρίου Δ.Ε. Γοργοποτάμου
15 Περιφερειακό Ιατρείο Λυχνού Δ.Ε. Υπάτης
16 Περιφερειακό Ιατρείο Λιανοκλαδίου Δ.Ε. Λειανοκλαδίου
17 Περιφερειακό Ιατρείο Κομποτάδων Δ.Ε. Υπάτης
18 Περιφερειακό Ιατρείο Θερμοπυλών Δ.Ε. Λαμίας
19 Περιφερειακό Ιατρείο Ανθήλης Δ.Ε. Λαμίας
20 Περιφερειακή Δ/νση Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας (ΕΟΤ) Δ.Ε. Λαμίας
21 Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας Δ.Ε. Λαμίας
22 Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
23 Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας (ΠΕΛ) Δ.Ε. Λαμίας
24 Π.Δ.Π.Υ. Στερεάς Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
25 Οργανισμός Εργατικής Εστίας Δ.Ε. Λαμίας
26 ΟΠΕΚΕΠΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
27 Οικονομικό Επιμελητήριο Στερεάς Ελλάδος. . . Δ.Ε. Λαμίας
28 Οικονομική Επιθεώρηση Στερεάς Ελλάδος Δ.Ε. Λαμίας
29 ΟΓΑ Περιφερειακό Υποκατάστημα Στερεάς Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
30 Ο.Τ.Ε. - Περιφερειακή Δ/νση Στερεάς Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
31 Ο.Σ.Ε.- Β' Επιθεώρηση Δ.Ε. Λειανοκλαδίου
32 Ο.Α.Ε.Ε. ( πρώην Τ.Ε.Β.Ε. ) / Ο.Τ.Ε - Τηλεπ/κο διαμέρισμα Φθιώτιδας Δ.Ε. Λαμίας
33 Ο.Α.Ε.Δ. Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
34 Ο.Α.Ε.Δ. ΚΕΤΕΚ Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
35 ΜΕΡΥΠ Δ.Ε. Λαμίας
36 Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
37 Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου / Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου Δ.Ε. Λαμίας
38 ΚΕΠΠΥΕΛ Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
39 ΚΕΠ Δ.Ε. Υπάτης Δ.Ε. Υπάτης
40 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπάτης Δ.Ε. Υπάτης
41 Κέντρο Ελληνικής Παράδοσης Δ.Ε. Λαμίας
42 ΚΕΚΥΚ ΑΜΕΑ Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
43 Κ.Ε.Π. Δήμου Λαμιέων Δ.Ε. Λαμίας
44 Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
45 Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ε. Λαμίας
46 ΙΚΑ Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
47 ΙΔ' Εφορεία Προΐστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων Δ.Ε. Λαμίας
48 Ι.Κ.Α Λαμίας / ΙΚΑ ΕΤΑΜ Δ.Ε. Λαμίας
49 Εφετείο Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
50 Εποπτεία Αλιείας Δ.Ε. Λαμίας
51 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Φθιώτιδας Δ.Ε. Λαμίας
52 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / ΤΑΥΤΕΚΩ Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
53 Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Φθιώτιδας Δ.Ε. Λαμίας
54 Ελληνική Στατιστική Αρχή Δ.Ε. Λαμίας
55 Ελληνικά Ταχυδρομεία (Καποδιστρίου) Δ.Ε. Λαμίας
56 Ελληνικά Ταχυδρομεία (Διάκου) Δ.Ε. Λαμίας
57 ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας / Δ.Ε.Η. Δ.Ε. Λαμίας
58 Ε.Λ.Μ.Ε. Φθιώτιδας Δ.Ε. Λαμίας
59 Ε.Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Δ.Ε. Λαμίας
60 Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
61 Διοίκηση Αγροφυλακής Φθιώτιδας. . . Δ.Ε. Λαμίας
62 Δικαστικό Γραφείο Λαμίας (τράπεζα νομικών πληροφοριών) Δ.Ε. Λαμίας
63 Δικαστήρια Λαμίας (Πρωτοδικείο, Εισαγγελία, Ειρηνοδικείο) Δ.Ε. Λαμίας
64 Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
65 Δημόσιο ΚΤΕΟ Φθιώτιδας Δ.Ε. Γοργοποτάμου
66 ΔΕΣΕ Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, Δ/νση τεχνικών έργων Περιφέρειας Στ. Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
67 Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
68 Δ/νση διαφάνειας & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. . . Δ.Ε. Λαμίας
69 Δ/νση δια βίου μάθησης, απασχόλησης, εμπορίου & τουρισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. . . Δ.Ε. Λαμίας
70 Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
71 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Στ. Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
72 Δ/νση Α/θμιας εκπαίδευσης - Δ/νση Β/θμιας εκπαίδευσης Δ.Ε. Λαμίας
73 Δ.Ο.Υ. Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
74 Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας / Ε.Κ.Α.Β. (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας), παράρτημα Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
75 Γραφείο Φυσικής Αγωγής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε. Λαμίας
76 Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
77 Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
78 Αστυνομικό Τμήμα Υπάτης Δ.Ε. Υπάτης
79 Αστυνομική δ/νση Φθιώτιδας Δ.Ε. Λαμίας
80 Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
81 Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας,τμήμα γραμματιακής υποστήριξης & παροχής πληροφοριών Ν. Φθιώτιδας. . . Δ.Ε. Λαμίας
82 Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας, τμήμα προγραμματισμού & μελετών . . . Δ.Ε. Λαμίας
83 Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας, τμήμα πολεοδομικού σχεδιασμού & εφαρμογών . . . Δ.Ε. Λαμίας
84 Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας τμήμα ελέγχου υλικών & ποιότητας δημοσίων έργων Στ. Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
85 Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας - τμήμα αδειών διαμονής Ν. Φθιώτιδας Δ.Ε. Λαμίας
86 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δ.Ε. Λαμίας