Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Παπιώτη Δήμητρα - Αν. Προϊσταμένη Τηλ. 22313-51061
Φαξ 22313-51054
papioti.dimitra@lamia-city.gr
[Π]
Σεϊμένη Αικατερίνη - Προϊστάμενος Τηλ. 22313-51054
Φαξ 22313-51054
seimeni.katerina@lamia-city.gr
[Π]