Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Περιβάλλοντος - Πρασίνου

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Βούλγαρης Βασίλειος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-33656
Φαξ 22310-33656
[Π]
Βούτσινος Σταύρος με όνομα πατρός Παναγιώτης Τηλ. 22310-33656
Φαξ 22310-33656
[Π]
Καλλιαντέρης Αναστάσιος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-33656
Φαξ 22310-33656
[Π]
Καραγιάννης Αθανάσιος Τηλ. 22310-33656
Φαξ 22310-33656
[Π]
Κούρτης Ευάγγελος με όνομα πατρός Αποστόλης - Αν. Προϊστάμενος Τηλ. 22310-33656
Φαξ 22310-33656
ekourtis@lamia-city.gr
[Π]
Λελεντζής Ρίζος με όνομα πατρός Αθανάσιος Τηλ. 22310-33656
Φαξ 22310-33656
[Π]
Παπαγεωργίου Γεώργιος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-33656
Φαξ 22310-33656
[Π]
Σκέντζος Χρήστος με όνομα πατρός Σταύρος Τηλ. 22310-33656
Φαξ 22310-33656
[Π]
Στάϊκος Κωνσταντίνος με όνομα πατρός Τηλέμαχος Τηλ. 22310-33656
Φαξ 22310-33656
[Π]