Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Αθλητισμού

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Καλέντζος Θεόδωρος με όνομα πατρός Αναστάσιος Τηλ. 22313-51046
th.kalentzos@lamia-city.gr
[Π]
Καραγιάννης Κωνσταντίνος με όνομα πατρός Αποστόλης Τηλ. 22310-67413
Φαξ 22310-67413
[Π]
Καταραχιά Γεωργία Τηλ. 22310-67413
Φαξ 22310-67413
g.kataraxia@lamia-city.gr
[Π]
Κουτσής Πέτρος με όνομα πατρός Στυλιανός Τηλ. 22310-67413
Φαξ 22310-67413
[Π]
Στριφτός Δημήτριος με όνομα πατρός Χρήστος - Αν. Προϊστάμενος Τηλ. 22310-67413
Φαξ 22310-67413
d.striftos@lamia-city.gr
[Π]