Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Δημοτικής Πινακοθήκης <<Αλέκος Κοντόπουλος>>

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Αγγελή Ευαγγελία Τηλ. 22310-46887
Φαξ 22310-46891
[Π]