Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Δημοτικού Θεάτρου

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Καραδήμα Ελένη-Μαρία με όνομα πατρός Ηλίας Τηλ. 22310-33225
Φαξ 22310-32215
dipether@otenet.gr
[Π]
Πριστιόλας Ευθύμιος με όνομα πατρός Ιωάννης Τηλ. 22310-33225
Φαξ 22310-32215
dipether@otenet.gr
[Π]