Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Γενική Διεύθυνση
Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Θεοδωροπούλου Αικατερίνη με όνομα πατρός Σωτήριος Τηλ. 22313-51086
Φαξ 22310-22641
k.theodoropoulou@lamia-city.gr
[Π]
Χριστοδουλιάς Βασίλειος Τηλ. 22313-51086
Φαξ 22310-22641
b.xristodoulias@lamia-city.gr
[Π]