Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο ΚΕΠ Δ.Ε. Υπάτης (ΚΕΠ 0661)

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτική Ενότητα Υπάτης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Πολίτης Ιωάννης Τηλ. 22313-51600
Φαξ 22313-51618
d.ypatis@kep.gov.gr
[Π]
Σπινάσα Μαρία Τηλ. 22313-51610
Φαξ 22313-51618
d.ypatis@kep.gov.gr
[Π]