Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο ΚΕΠ Δ.Ε. Γοργοποτάμου (ΚΕΠ 0685)

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Καραγιάννη Βασιλική Τηλ. 22313-51421
Φαξ 22310-82018
d.gorgopotamou@kep.gov.gr
[Π]