Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Γκόλφη Μαρία Τηλ. 22313-51032
Φαξ 22310-34361
golfi.maria@lamia-city.gr
[Π]