Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Πουγκακιώτη Ιφιγένεια - Δήμητρα Τηλ. 22313-51096
Φαξ 22313-51044
pougkakioti.ifigeneia@lamia-city.gr
[Π]