Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Δήμαρχος κος. Καραΐσκος Ευθύμιος
Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Γιαννακοπούλου Αργυρούλα Τηλ. 22313-51040
Φαξ 22313-51040
a.giann@lamia-city.gr
[Π]
Καρανάσιος Βλάσιος - Προϊστάμενος Τηλ. 22313-51023
Φαξ 22313-51023
v.karanasios@lamia-city.gr
[Π]
Καρμάλη Βασιλική με όνομα πατρός Παναγιώτης Τηλ. 22310-51023
Φαξ 22310-51023
karmali.kiki@lamia-city.gr
[Π]
Μωρίκη Ιωάννα Τηλ. 22310-51023
Φαξ 22310-51023
moriki.gianna@lamia-city.gr
[Π]