Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Γκέτσιου Αγνή Τηλ. 22313-51062
Φαξ 22313-51016
getsiou.agni@lamia-city.gr
[Π]
Γούβαλης Κωνσταντίνος με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22313-51084
Φαξ 22313-51016
k.gouvalis@lamia-city.gr
[Π]
Κωνσταντίνου Δέσποινα με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22313-51084
Φαξ 22313-51016
d.konstantinou@lamia-city.gr
[Π]
Παπαϊωάννου Ευαγγελία - Αν. Προϊσταμένη Τηλ. 22313-51053
epapaioannou@lamia-city.gr
[Π]
Τσιμέκη Γεωργία με όνομα πατρός Σωτήριος Τηλ. 22313-51080
Φαξ 22313-51016
g.tsimeki@lamia-city.gr
[Π]