Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Κυριαζόπουλος Νικόλαος Τηλ. 22313-51088
Φαξ 22313-51035
kyriazopoulosnik@lamia-city.gr
[Π]
Νικολάου Βασίλειος με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22313-51088
Φαξ 22313-51035
vassilis.nikolaou@lamia-city.gr
[Π]
Σκουφίτσα Παναγιώτα - Αν. Προϊσταμένη Τηλ. 22313-51036
Φαξ 22313-51035
skoufitsa.panagiota@lamia-city.gr
[Π]