Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Κτιριακών Έργων & Κοινόχρηστων Χώρων

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Αντωνοπούλου Όλγα - Μαρία Τηλ. 22313-51548
antonopoulou@lamia-city.gr
[Π]
Γκέτσιος Ιωάννης Τηλ. 22313-51546
gketsios@lamia-city.gr
[Π]
Καρτσιώτης Ανέστης Τηλ. 22313-51547
a.kartsiotis@lamia-city.gr
[Π]
Πολιτοπούλου Αφροδίτη Τηλ. 22313-51540
politopoulou@lamia-city.gr
[Π]
Φυτά Βασιλική με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22313-51545
v.fyta@lamia-city.gr
[Π]