Κατάλογος προσωπικού : Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Καραγιάννη Βασιλική Τηλ. 22313-51421
Φαξ 22310-82018
d.gorgopotamou@kep.gov.gr
[Π]
Δήμαρχος κος. Καραΐσκος Ευθύμιος
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Ν.Π.Ι.Δ.
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Νιανιός Σπυρίδων Τηλ. 22313-51038
Φαξ 22313-51038
nianios.spyros@lamia-city.gr
[Π]