Κατάλογος προσωπικού : Δημοτική Ενότητα Υπάτης

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Γαλάνη Βασιλική Τηλ. 22313-51032
Φαξ 22310-34361
galani.viki@lamia-city.gr
[Π]
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτική Ενότητα Υπάτης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Πολίτης Ιωάννης Τηλ. 22313-51600
Φαξ 22313-51618
d.ypatis@kep.gov.gr
[Π]
Σπινάσα Μαρία Τηλ. 22313-51610
Φαξ 22313-51618
d.ypatis@kep.gov.gr
[Π]